Oftalmologie Brasov
  1. ro
  2. hu

info@opticcolor.ro               0771128757

Bulevardul Saturn, nr. 3

Optica medicala

Politica de confidențialitate

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale OPTIC COLOR SRL, cu sediul în  SFÂNTU GHEORGHE, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet
https://opticcolor.ro .

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
         II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, OPTIC COLOR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul OPTIC COLOR.
Dacă faceți programare online pe site, OPTIC COLOR va prelucra următoarele date: nume, adresa de e-mail, număr de telefon.
Dacă vă înscrieți la newsletter pe site, OPTIC COLOR va prelucra următoarele date: nume și adresa de e-mail.

         II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, OPTIC COLOR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații / formulare, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
         III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, OPTIC COLOR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
                  •    pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă OPTIC COLOR în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea OPTIC COLOR de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
                 •    pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de OPTIC COLOR, prin intermediul Site-ului.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
                •    în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al OPTIC COLOR de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

         III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, OPTIC COLOR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
               •    pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de OPTIC COLOR, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
              •    pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al OPTIC COLOR de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, OPTIC COLOR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, OPTIC COLOR poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină OPTIC COLOR în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
           •    pentru administrarea Site-ului;
           •    în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către OPTIC COLOR prin intermediul Site-ului;
           •    pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
           •    pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
           •    pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
           •    atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către OPTIC COLOR pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
          •    dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OPTIC COLOR, conform celor descrise în prezentul document;
          •    dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea OPTIC COLOR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
          •    dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către OPTIC COLOR a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
          •    dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, OPTIC COLOR să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
          •    dreptul la restricționarea prelucrării;
          •    dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date;
          •    dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   o    în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al OPTIC COLOR sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care OPTIC COLOR poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
   o    în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
          •    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
          •    dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@opticcolor.ro .
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link:
https://opticcolor.ro/politica-privind-fisierele-cookies

 

2020 © Optic Color. CUI: 39777321, Reg.Com. J14/272/2018     Toate drepturile rezervate.                                                                                             Site web creat în programul pentru creare site-uri WebWave.

Sună-ne: +40 771 128 757 sau programează-te la o vizită online:

PROGRAMEAZĂ O VIZITĂ

Optic Color F
Oftalmologie
Numar de tel
Oftalmologie Brasov

B-dul SATURN, Nr. 3, Sc. A (în spatele stației de autobuz Gemenii)

Contact optic color

Politica de confidențialitate

Termene și condiții

Politica privind fișierele cookies

Consultații optometrice și oftalmologice

Adaptarea lentilelor de contact

Diagnosticarea și corectarea discromatopsiei

Ochelari pentru corectarea discromatopsiei

Reparații și montaj de ochelari

Blog

OPTICĂ MEDICALĂ BRAȘOV

  1. ro
  2. hu